ក្រុមហ៊ុន អាយ អឹម ប៊ី  បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមជំនំកំពង់ឆ្នាំង និងបន្តផ្តល់អណ្តូងស្នប់ទឹកស្អាតដូចនេះជាបន្តទៀត លក្ខខ័ណ្ឌត្រូវទទួលបានគឺ៖ មានយ៉ាងតិច៥គ្រួសារដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិ500មទៅ3000ម ខ្វះទឹកអណ្តូងប្រើប្រាស់ មានស្ត្រីមេម៉ាយជាមេគ្រួសារ​ ១នាក់ឡើងទៅក្នុងចំណោម៥ទៅ១០គ្រួសារ សូមទាក់ទងមកលោកប្រធាន គង់ ផារិទ្ធ ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ 0973073000 សូមអរគុណ!