កង្ហារត្រជាក់មានតូចធំតាមតម្រូវការ
សម្រាប់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ហាងលក់ខោអាវ ហាងលក់ថ្នាំពេទ្យ…
មានតម្លៃចាប់ពី $240-$560
សន្សំសំចៃភ្លើងដោយមួយយប់អស់ត្រឹមតែ ​1.5KW
បើមានចំណាប់អារម្មណ៏តាម:
ទំនាក់ទំនង 093 474 910- 096 97 10 629