ផលិតផលសូឡារបស់យើង

IMB CAMBODIA GROUP

វិទ្យាសាស្ត្រនៃភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន

បទពិសោធន៏ និងការតស៊ូរបស់ លោក គង់ ផារិទ្ធ

ហេតុអ្វីបានប្តូរពីការប្រើម៉ាស៊ីន? មកប្រើសូឡា

សូឡាបូមទឹកចំការធុរេននៅកំពត

សូឡាបូមទឹកចល័ត និងម៉ូទ័ររុញទឹក

ប្រភេទនៃម៉ូទ័រសូឡាបូមទឹក

សូឡាបូមទឹកស្រែប្រាំង 1000ម៣/ម៉ោង

វីធីការពាររន្ទះដ៏មានសុវតិ្ថភាព

សូឡាសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងខ្នាតតូច Mini Grid

របង ឆក់ ការពារសត្វ ចូលសុីដំណាំ

សូឡាបូមទឹក នៅកំពង់ស្ពឺសំរាប់ចំការស្វាយ

ចំនួនអ្នកចូលមើល

Flag Counter
FB: IMB Cambodia Group ពត៌មានលំអិត: 015 709 710, 095 709 710- 012 651 900- 097 308 3000- 093 474 910